Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) Üye Atamaları Yapıldı

 

7 Eylül 2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun Ek 14 üncü maddesi gereği kurulan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) üyeliklerine; “Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yönetmelik”in 4. maddesinin 2. Fıkrası gereği ve Bakanımız Sayın Fatih DÖNMEZ’in 24.09.2020 tarih ve 29836 sayılı Olur’ları ile aşağıdaki listede ismi bulunanlar üç (3) yıl süre ile atanmıştır.

ULUSAL MADEN KAYNAK VE REZERV RAPORLAMA KOMİSYONU YENİ ÜYELER

 

KURUM/KURULUŞ

ADI SOYADI

UNVANI/MESLEĞİ

ÜYE-1

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)

Cevat GENÇ

Genel Müdür

ÜYE-2

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)

Akan GÜLMEZ

Genel Müdür Yardımcısı

ÜYE-3

Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)

Dr. Recep BİLDİK

Uluslararası İlişkiler Direktörü

ÜYE-4

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)

Muhammet ERİŞEN

Başkan Yardımcısı

ÜYE-5

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

İbrahim Halil KIRŞAN

Madencilik Meclisi Başkanı

ÜYE
6-7-8-9

 

Yeterlilik ve Seçim Komitesi (MAPEG)
(Sektör Temsilcileri)

Kadem EKŞİ

Jeofizik Mühendisi

Prof. Dr. Atiye TUĞRUL

Jeoloji Mühendisi

Veli DOĞAN

Maden Mühendisi

Cem Sacit YÜCEER

Jeoloji Mühendisi