Altın ve Gümüş Ruhsatlarında Devlet Hakkının % 25 Artırımlı Uygulaması Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere 04/09/2020 tarih ve 31234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2932 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 3213 sayılı Maden Kanununa ekli (3) sayılı tabloda yer alan IV. Grup madenlerden altın ve gümüş için belirlenen oranların % 25 artırımlı olarak uygulanmasına, mezkür Kanununun 14 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Bu kapsamda; altın ve gümüş için devlet hakkı oranlarının % 25 artırımlı olarak uygulanması, 2020 yılı devlet haklarının hesaplanmasında dikkate alınacak ve beyanlar bu doğrultuda yapılacaktır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.