2019 Yılı İşletme Faaliyet Raporları Ekinde Sunulacak Olan İmalat Haritalarının Ölçümüne İlişkin Duyuru

2019 yılı itibariyle üretim faaliyeti sonlandırılmış ya da üretim faaliyetlerine yıl sonuna kadar ara verilmiş sahaların ölçümü; 2019 takvim yılının tamamlanması beklenmeden, üretim faaliyetinin sonlandırıldığı tarihten sonra yapılacaktır.

Üretim faaliyetlerine devam eden sahaların ölçümü ise; mutlak surette 2019 yılı takvim yılı tamamlandıktan sonra yapılacaktır.