160. Grup İhalelik Sahalar Hakkında Duyuru

160. grupta ihale edilmek üzere ilan edilen 286 adet sahanın ihaleleri 14.07.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
2. ihalesinde de müracaat olmayan 245 adet saha bilgileri ekte yayınlanmıştır.
İlan edilen sahaya müracaat edilmek istenmesi durumunda 16.07.2020-17.08.2020 tarihleri arasında ekinde güncel işletme ruhsat taban bedeli tutarındaki ihale istek bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz bulunan bir dilekçenin MAPEG gelen evrak servisine verilmesi gerekmektedir. Dilekçede ihalesine müracaat edilen sahanın ili, erişim numarası ve müracaatçının adının/unvanının bulunması zorunludur. Aksi takdirde talep geçersiz sayılacak ve yatırılan İşletme Ruhsat Taban Bedeli iade edilmeyecektir.
16.07.2020-17.08.2020 tarih aralığında ilan edilen sahalara müracaat olmaması halinde 18.08.2020 tarihi itibarı ile müracaatlara serbest hale getirilecektir.
Sahaya bir veya birden fazla müracaat olması durumunda müracaat edilen sahanın ihalesi http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanan ihale şartnamesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde 19.08.2020 tarihinde yapılacaktır.
İlgililere ilanen duyurulur.


Ek-) Sahalar Listesi

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü