Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine (19 Nisan 2019)

7164 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 14. maddesinin 13. fıkrasında Devlet hakkı beyanları Yeminli Mali Müşavir tasdikine tabi olan ruhsatlar için;

- 2018 yılı İşletme Faaliyet Raporunun Devlet haklarına ait olan kısmı, yeminli mali müşavir tasdikine tabi tutularak İşletme Faaliyet Raporu ekinde beyan edilecektir.

- 2018 yılında üretim yapılmayan ruhsatlar için ödenecek Devlet hakkı tutarı, en az 2018 yılı işletme ruhsat bedeli kadar ve orman payı da hesaplanarak beyan edilecek ve ödenecektir.

- IV-C grubu madenlerden Krom için 2018 yılı Devlet hakkı oranı  % 4 üzerinden hesaplanarak beyan edilecek ve ödenecektir.

Önemle duyurulur.