2018 Yılı Ocak Başı Satış Fiyatları

 

Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine

Bilindiği üzere 3213 sayılı Maden Kanununun 14. maddesinin 2. fıkrasında “Üretilen madenin hammadde olarak kullanılması veya satılması hâlinde, aynı pazar ortamında madenin işletmelerdeki tüvenan olarak ocak başı satışında uygulanan fiyat, ocak başı satış fiyatıdır. Madenlerden alınan Devlet Hakkına esas olan emsal ocak başı satış fiyatı, bölgeler de dikkate alınarak her madene ait ayrı ayrı ve uygulandığı yıl için belirlenerek Genel Müdürlükçe ilan edilir. Ocak başı satış bedeli, ilan edilen emsal fiyattan daha düşük olamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüz Makam Oluru ile görevlendirilen 2018 Yılı Ocak Başı Satış Fiyatı Belirleme Komisyonu, çalışmalarını tamamlayarak tüm maden grupları bazında 2018 Yılı Ocak Başı Satış Fiyatlarını belirlemiş olup, maden grupları bazında belirlenen ocak başı satış fiyatları ektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Not: 2018 yılı Devlet Hakları, 7164 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 14. maddesinde belirtilen Devlet Hakkı oranları dikkate alınarak hesaplanacaktır.

İşletme Faaliyet Raporlarının e-Maden Uygulaması üzerinden elektronik olarak girişleri yapılacaktır. Konu hakkında daha sonra detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

 

UYARI: Elektronik ortam dışında fiziki olarak hazırlanan İşletme Faaliyet Raporu (İFR) Genel Müdürlüğümüzce teslim alınmayacaktır.

 

 1. I-B GRUBU MADENLER 2018 YILI OCAK BAŞI SATIŞ FİYATLARI
 2.  

 3. II-A VE II-C GRUBU MADENLER 2018 YILI OCAK BAŞI SATIŞ FİYATLARI(1)
 4.  

 5. II-A VE II-C GRUBU MADENLER 2018 YILI OCAK BAŞI SATIŞ FİYATLARI(2)
 6.  

 7. II-B GRUBU MADENLER 2018 YILI OCAK BAŞI SATIŞ FİYATLARI
 8.  

 9. III.GRUP MADENLER 2018 YILI OCAK BAŞI SATIŞ FİYATLARI
 10.  

 11. IV-A GRUBU MADENLER 2018 YILI OCAK BAŞI SATIŞ FİYATI
 12.  

 13. IV-B GRUP MADENLER 2018 YILI OCAK BAŞI SATIŞ FİYATLARI
 14.  

 15. IV-C GRUBU MADENLER 2018 YILI OCAK BAŞI SATIŞ FİYATLARI(1)
 16.  

 17. IV-C GRUBU MADENLER 2018 YILI OCAK BAŞI SATIŞ FİYATLARI(2)
 18.  

 19. IV-C GRUBU MADENLER 2018 YILI OCAK BAŞI SATIŞ FİYATLARI(3)
 20.  

 21. V.GRUP MADENLER 2018 YILI OCAK BAŞI SATIŞ FİYATLARI
 22.  

 23. GENEL HÜKÜMLER