2019 Yılı İFR'ler Hakkında Duyuru

2020 yılında kuruma ibraz edilecek olan işletme faaliyet raporları ekinde, ruhsat sahası içerisindeki eski ve yeni tüm ocaklara ait imalat haritaları (2019 yılında üretim yapılmış olsun ya da olmasın) MAPEG harita standartlarına göre oluşturulacak ve portala yüklenecektir.

.