2019 Yılı Orman Payı Revizesi Hakkında Duyuru

Ruhsat Sahipleri ve YTK'ların Dikkatine:

İşletme izin alanı orman mülkiyetinde bulunan ve Genel Müdürlüğümüze orman payı hesaplanmadan beyan edilmiş 2019 yılı İşletme Faaliyet Raporları, 30/09/2020 tarihine kadar revize işlemine açılmıştır.

Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüz WEB sayfasında ilan edilen “2019 yılı Orman Payı Hakkındaki Duyuru” da dikkate alınarak 2019 yılı orman payı ile ilgili revize işlemlerinin yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.