Petrol Sektörüne Yönelik Alınan Tedbir ve Destek Kararları

Petrol Sektörüne Yönelik Alınan Tedbir ve Destek Kararları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sonucunda petrol fiyatlarında meydana gelen dalgalanmanın küresel anlamda petrol arama ve üretim faaliyetlerini olumsuz etkilemesinden ötürü petrol arama ve üretim sektörüne yönelik önemli katkı sağlayacak önlem ve destek kararları alınmıştır.

Enerji arz güvenliği ve enerji kaynaklarında dışa bağımlılığı azaltmaya katkı sağlamak amacıyla petrol arama ve üretim sektörüne yönelik alınan tedbir ve destek kararları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından 29/04/2020 tarihinde ilan edilmiş olup, bu kararların detayları aşağıda yer almaktadır:

1.     Son ödeme tarihi 30 Nisan 2020 olan Mart 2020 dönemi ‘Devlet Hissesi ödemeleri’ 31 Temmuz 2020’ye, beyanname verme süresi 20 Temmuz 2020’ye ertelenmiştir.

2.     Son ödeme tarihi 31 Mayıs 2020 olan Nisan 2020 dönemi ‘Devlet Hissesi ödemeleri’ 31 Ağustos 2020’ye, beyanname verme süresi 20 Ağustos 2020’ye ertelenmiştir.

3.     Son ödeme tarihi 30 Haziran 2020 olan Mayıs 2020 dönemi ‘Devlet Hissesi ödemeleri’ 30 Eylül 2020’ye, beyanname verme süresi 20 Eylül 2020’ye ertelenmiştir.

4.     Petrol hakkı sahibi şirketler ile bunların müteahhidi konumundaki şirketlerin, petrol arama ve işletme ruhsatlarında gerçekleştirecekleri petrol işlemlerinde görevli çalışanlarının, iş ve çalışan sağlığı ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, 01.03.2020-31.12.2020 tarihleri arasına denk gelen;

  1. ·       Petrol arama ruhsatlarında yapılacak topografik, jeolojik, jeofizik, jeokimyasal veri toplanması ile arama sondajı yükümlülükleri ile

  2. ·       Kuyu açılarak üretime başlanması şartıyla verilen petrol işletme ruhsatlarındaki yükümlülükler, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 16 ncı maddesine istinaden bahse konu yükümlülüklerin sona eriş tarihinden itibaren 6 (altı) ay süreyle ertelenmiştir.

Tüm ilgililerin bilgisine sunulur.