Bakanlıkça Uygun Bulunan Ruhsat Devri, Rödövans Sözleşmesi, Hisse Pay Devri ve Tescil Listeleri