Sektör Toplantıları Hakkında Duyuru

Madenlerde güvenlik kültürünün oluşumunda yönetimin rolü ve öneminin tüm paydaşlara aktarılması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin gerekliliği, uygun yürütülmediği takdirde oluşabilecek durumlar ve sektörün sorunlarının da tartışılması amacı ile Genel Müdürlüğümüz tarafından, ilk aşamada Balıkesir, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya illeri olmak üzere, “Maden Mevzuatında Yapılan Son Düzenlemeler ile Maden Kazalarında İşverenin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu”, “Madencilik Sektöründe Risk Kültürü Oluşturmanın Yol Haritası” ve MİGEM Uygulamalarında Ruhsatlandırma Süreçleri ve Karşılaşılan Sorunlar” başlıklarının yer aldığı “Sektör Toplantıları” düzenlenmiştir. Program aşağıda yer almaktadır.

TARİH

YER

14 Şubat 2018, Saat 14:00

Balıkesir Sanayi Odası

15 Şubat 2018, Saat:13:30

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

16 Şubat 2018, Saat: 09:30

Eskişehir Sanayi Odası

16 Şubat 2018, Saat: 14:30

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası