Sektör Toplantıları Hakkında 2. Duyuru

Madenlerde güvenlik kültürünün oluşumunda yönetimin rolü ve öneminin tüm paydaşlara aktarılması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin gerekliliği, uygun yürütülmediği takdirde oluşabilecek durumlar ve sektörün sorunlarının da tartışılması amacı ile Genel Müdürlüğümüz tarafından, Denizli, Muğla ve Aydın illeri olmak üzere, “Maden Mevzuatında Yapılan Son Düzenlemeler ile Maden Kazalarında İşverenin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu”, “Madencilik Sektöründe Risk Kültürü Oluşturmanın Yol Haritası” ve MİGEM Uygulamalarında Ruhsatlandırma Süreçleri ve Karşılaşılan Sorunlar” başlıklarının yer aldığı “Sektör Toplantıları” düzenlenmiştir. Program aşağıda yer almaktadır.

TARİH

YER

21 Şubat 2018, Saat 09:30

Denizli Sanayi Odası

22 Şubat 2018, Saat 09:00

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası

22 Şubat 2018, Saat 14:30

Aydın Sanayi Odası