Daimi Nezaretçi Sertifikaları 7. Liste Duyurusu

21 Eylül 2017 tarihli Maden Yönetmeliğinin 126. ve Geçici 6. maddelerinin üçüncü fıkraları kapsamında, maden işletmelerinde denetim ve üretim faaliyetlerinde en az beş yıl çalışan maden mühendisleri için düzenlenen Daimi Nezaretçi Sertifikalarının 7. Listesi ile bugüne kadar sertifika düzenlenenlerin tamamına ait liste ekte yer almaktadır.

Sertifikalar,  Eğitim ve Sertifikasyon Koordinatörlüğünden (8. Kat, 805 no’lu oda) imza karşılığında hak sahiplerince veya imzalı dilekçeleri ile vekalet verecekleri (noter onayı şartı aranmamaktadır) kişilerce teslim alınabilecektir.

 

Ek-1) Daimi nezaretçi sertifikaları 7. liste

Ek-2) Daimi nezaretçi sertifikaları tüm liste