Daimi Nezaretçi Sertifikaları 12. Liste Duyurusu

21 Eylül 2017 tarihli Maden Yönetmeliği’nin 126. ve Geçici 6. maddelerinin üçüncü fıkraları kapsamında, maden işletmelerinde denetim ve üretim faaliyetlerinde en az beş yıl çalışan maden mühendisleri için düzenlenen Daimi Nezaretçi Sertifikaları’nın 12. Listesi ekte yer almaktadır.  
Daimi Nezaretçi Sertifikaları, Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) Eğitim ve Sertifikasyon Koordinatörlüğü’nden (8. Kat, 805 no’lu oda) imza karşılığında hak sahiplerince veya imzalı dilekçeleri ile vekâlet verecekleri kişilerce teslim alınabilecektir. Vekâletlerde Noter onayı şartı aranmamaktadır.

 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Ek-1) Daimi nezaretçi setfikaları 12. liste