Daimi Nezaretçi Sertifikaları 13. ve 14. Liste Duyurusu

21 Eylül 2017 tarihli Maden Yönetmeliği’nin 126. ve Geçici 6. maddelerinin üçüncü fıkraları kapsamında, maden işletmelerinde denetim ve üretim faaliyetlerinde en az beş yıl çalışan maden mühendisleri için düzenlenen Daimi Nezaretçi Sertifikaları’nın 13. ve 14. Grup listeleri ekte yer almaktadır.

Daimi Nezaretçi Sertifikaları, Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) Eğitim ve Sertifikasyon Koordinatörlüğü’nden (8. Kat, 805 no’lu oda) imza karşılığında 14.00 – 16.00 saatleri arasında hak sahiplerince veya imzalı dilekçeleri ile vekâlet verecekleri kişilerce teslim alınabilecektir. Vekâletlerde Noter onayı şartı aranmamaktadır.

 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Ek-1) Daimi nezaretçi setfikaları 13. ve 14. liste