Daimi Nezaretçiler ve Ruhsat Sahipleri Hakkında Bilgilendirme

04 / 02 /2019 tarihinden itibaren https://www.turkiye.gov.tr/ adresinde bulunan E-Maden Portalı üzerinden


- Daimi Nezaretçi ocak tanımlama işlemleri
- E- Daimi Nezaretçi Defterinin doldurulması
- Daimi Nezaretçi Atama Talebi
- Teknik Eleman Atama Talebi
- Daimi Nezaretçi İstifa Talebi
- Daimi Nezaretçi Azil Talebi
- Teknik Eleman İstifa Talebi
- Teknik Eleman Azil Talebi
işlemleri yapılacaktır.

Bu kapsamda;
1- Halen görevine aktif olarak devam eden Daimi Nezaretçilerin, https://www.turkiye.gov.tr/ adresinde bulunan E-Maden Portalı üzerinden atanmış olduğu ruhsatı bulunan bulunduğu ocak/ocakların, ED50 datumunda 6 derecelik dilime esas koordinatlarını ve ITRF96 datumunda 3 derecelik dilime esas koordinatlarını 28/01/2019 – 04/02/2019 tarihleri arasında tanımlamaları gerekmektedir.
2- Daimi Nezaretçiler Daimi Nezaretçi Defterini, 04/02/2019-18/02/2019 – tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresinde bulunan E-Maden Portalı üzerinden erişim sağlayacakları E- Daimi Nezaretçi Defteri ile birlikte fiziki Daimi Nezaretçi defterini de doldurabilirler. 18/02/2019 tarihinden sonra ise yalnızca E-Daimi Nezaretçi Defteri doldurulacaktır. Ruhsat sahipleri E-Daimi nezaretçi defterini onaylamakla yükümlüdür. Fiziki Daimi Nezaretçi Defterinin Ruhsat sahibi tarafından muhafaza zorunluluğu devam edecektir.
3- Daimi Nezaretçisi bulunmayan ruhsatlar ile ilgili olarak ocak tanımlama işlemleri ruhsat sahibi yetkilisi tarafından yapılacaktır.
4- Ocak tanımlaması yapılmayan ruhsatlar ile ilgili olarak yapılacak olan Daimi Nezaretçi/Teknik Eleman atama/istifa talepleri, ocak tanımlaması yapılıncaya kadar kabul edilmeyecektir.

 

Ek-1) e-Nezaretçi Defteri Ocak Tanımlama İşlemleri

Ek-2) 1 adet Açık Ocak Tek İşletmeci

Ek-3) 3 adet Açık Ocak ve 2 İşletmeci

Ek-4) 1 adet Yeraltı Ocağı

Ek-5) 2 adet Yeraltı Ocağı

Ek-6) 1 adet Açık Ocak ve 1 Adet Yeraltı Ocağı