Daimi Nezaretçiler Hakkında Duyuru

Daimi nezaretçilerin dikkatine;
21 Eylül 2017 tarih ve 30187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Yönetmeliği gereği, Genel Müdürlüğümüze hem ALICI hem de GÖNDERİCİ olarak alınmış KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adreslerinin bildirilmesi gerekmektedir.

 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü