Denizli İli İhalesi Ertelenen Saha

151.İhale grubunda bulunan ve 19.07.2019 tarihinde ihalesi yapılacak olan Denizli ili dahilindeki IV. Grup Er: 3067545 sayılı sahanın ihalesi 17.07.2019 tarih ve E.801749 sayılı Makam Oluru gereği ileri bir tarihe ertelenmiştir.


 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü