Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine

DUYURU

Genel Müdürlüğümüze elektronik ortamda beyan edilen 2018 yılı İşletme Faaliyet Raporlarından, ruhsat sahipleri veya ruhsat sahibi yetkilileri tarafından sehven birden fazla kayıt işlemi yapıldığından mükerrer olarak kaydedildiği belirtilen İşletme Faaliyet Raporlarının bilgi işlem kayıtlarından iptali, İşletme Faaliyet Raporlarını düzenleyenler (YTK-Ruhsat Yetkilisi-Ruhsat Sahibi) tarafından yapılacaktır.

Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüz e-maden uygulaması üzerinde yer alan İşletme Faaliyet Raporu işlemleri modülüne “İFR iptal butonu” eklenmiş olup, sehven kaydedilmiş olan İşletme Faaliyet Raporlarının bu buton kullanılarak iptal gerekçesi yazılmak suretiyle iptal edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bilgi işlem kayıtlarımızda bulunan tüm İşletme Faaliyet Raporları dikkate alınarak işlem tesis edilecektir. Ayrıca devlet haklarının son ödeme tarihi olan 30/06/2019 resmi tatil gününe rastladığından 01/07/2019 (online olarak gün bitimine kadar) tarihine kadar tahsilat işlemi devam edecektir. 01/07/2019 tarihinden sonra Genel Müdürlüğümüzün Vakıfbank Kurumsal Tahsilat hesabından 2018 yılı devlet haklarının tahsil işlemi sona erecek ve ödenmeyen devlet hakları 6183 Sayılı Kanuna göre tahsil edilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecektir.