Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine

Konu: 2018 yılı Devlet Hakkı Ödemesi

Bilindiği üzere 6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen “İşletme izni olan maden ruhsatlarından her yıl en az ruhsat taban bedeli kadar Devlet hakkı alınır.” hükmü, 7164 sayılı Kanun ile “İşletme izni olan maden ruhsatlarından her yıl en az ruhsat bedeli kadar Devlet hakkı alınır.” şeklinde değiştirilmiş ve 28/02/2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2018 yılı Devlet hakkının, en az ruhsat taban bedeli kadar mı yoksa en az ruhsat bedeli kadar mı olacağı hususunda tereddüt oluştuğu tespit edildiğinden, Genel Müdürlüğümüzce  2018 yılı Devlet hakkının, 6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında “en az ruhsat taban bedeli kadar” ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda; 2018 yılı Devlet hakkını en az ruhsat bedeli üzerinden beyan eden ve ödeyen ruhsat sahiplerinin e-maden sayfasında yayımlanan talep formunu 05/08/2019 tarihi itibariyle doldurarak elektronik talep oluşturmaları halinde, fazladan ödemiş oldukları devlet hakkı tutarları iade edilecektir.