Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine

DUYURU
(2018 Yılı Devlet Hakları)

Bilindiği üzere 7164 sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun 14. Maddesi gereği 2018 yılı devlet hakları,  ruhsat sahipleri veya kanuni vekilleri tarafından İşletme Faaliyet Raporu ile Genel Müdürlüğümüze elektronik ortamda beyan edilerek tahakkuk ettirilmiş ve Genel Müdürlüğümüzün T.C. Vakıflar Bankası Maden ve Petrol İşleri Bağlı Şubesi nezdindeki   “Kurumsal Tahsilat”   hesaplarından son ödeme tarihi olan 01/07/2019 tarihine kadar tahsil edilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzce 7164 sayılı Kanunun 14.maddesi gereği, son ödeme tarihine kadar ödemesi gerçekleştirilmemiş 2018 yılı devlet haklarına ait bilgiler, 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecek ve bu bilgiler üzerinden tahakkuk ve tahsil işlemi yapılacaktır.

Bu kapsamda;

1-Ruhsat sahipleri veya kanuni vekilleri tarafından Genel Müdürlüğümüze elektronik ortamda beyan edilen 2018 yılı İşletme Faaliyet Raporlarının e-maden üzerinden kontrol edilerek, mükerrer kaydedilen İşletme Faaliyet Raporlarının mükerrer devlet hakkı tahakkuku oluşmaması için 26/07/2019 tarihine kadar e-devlet üzerinden iptal edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Genel Müdürlüğümüz kayıtlarındaki mevcut devlet hakkı tutarları üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı ile bilgi paylaşımında bulunulacaktır.

2-Genel Müdürlüğümüz banka hesaplarına ödenen 2018 yılı devlet hakları için ödemeye ait belgeler ayrıca bir yazı ile Genel Müdürlüğümüze ibraz edilmeyecektir.

Bilgilerinizi ve gereği rica olunur.