2018 yılı Devlet Hakkı Beyanlarının Revizesi

Genel Müdürlüğümüze 2018 yılı İşletme Faaliyet Raporu ile işletme ruhsat bedeli üzerinden hesaplanarak beyan edilen ve Genel Müdürlüğümüz banka hesaplarına ödenmemiş devlet haklarının işletme ruhsat taban bedeli üzerinden revize edilmesi için e-madende bulunan İFR sayfası, 24/10/2019-11/11/2019 tarihleri arasında ruhsat sahipleri ve yetkililer adına kullanıma açılacaktır.

Bu itibarla; 2018 yılı devlet hakkını işletme ruhsat bedeli üzerinden beyan eden ruhsat sahipleri veya yetkililerin, 2018 yılı İşletme Faaliyet Raporlarında devlet hakları ile ilgili olarak gerekli düzeltmeleri yapmaları önemle duyurulur.