Ruhsat ve Hak Sahiplerinin Dikkatine

3213 sayılı Maden Kanununun 18. Ek Maddesinde MAPEG görev alanına giren konulara ilişkin her türlü tebligatı, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) veya kurumsal elektronik tebligat sistemi (e-Tebligat) yoluyla ilgilisine tebliğ edebilir. Bu yollarla yapılan tebligatlar 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebliğ edilmiş sayılır. 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile 30/05/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların, aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) kullanmaları zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri her üç ay için 25.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Bu idari para cezası her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı nispetinde artırılır. denilmektedir.
 

 11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28/2/2018 tarih ve 7101 sayılı Kanunun 48 maddesi ile değiştirilen 7/a maddesi ve 6 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca; yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistem Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) olarak adlandırılmıştır.

MAPEG, 01.01.2020 tarihinden itibaren 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 18. Ek Maddesinde belirtilen kurumsal elektronik tebligat sistemi (e-Tebligat) olarak, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesinde düzenlenen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi(UETS)’ni kullanmaya karar vermiştir.

Bu bağlamda Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren tüm konulardaki bildirimlerde Ruhsat ve Hak Sahiplerine 01 OCAK 2020 tarihinden itibaren elektronik tebligat sistemi üzerinden alınan UETS adreslerine tebligat yapılacaktır.

MAPEG tarafından tebliğ alan her muhatap UETS adresi almak zorundadır.

  1. Ruhsat Sahipleri
  2. HÜİB Sahipleri
  3. Rödövansçılar
  4. YTK'lar
  5. YTK Personeli
  6. Daimi Nezaretçiler
  7. Teknik Elemanlar

UETS adresleri olmayan veya açılmayan ve her hangi bir nedenle kapalı durumda bulunan Ruhsat ve Hak Sahiplerine ise 3213 Sayılı Maden Kanununun 18. Ek Maddesindeki cezai müeyyide uygulanacaktır.

Ruhsat ve Hak Sahiplerinin, mağduriyet yaşamaması için 31 OCAK 2020 tarihine kadar tebligat adresi olarak UETS adreslerini https://www.etebligat.gov.tr internet adresinden müracaat ederek alabilecektir.

Gerçek kişiler E- Tebligat adresini PTT Merkezlerinden doğrudan başvuru ile alabilir veya http://www.etebligat.gov.tr/ adresinde yer alan Online Başvuru > Bireysel Kayıt menüsünden e-imza ile sisteme giriş yapılarak oluşturulabilir.
E-Devlet üzerinden yapılan başvurularda UETS hesabı aktif hale getirilememektedir. Bu durumda gerçek kişilerin PTT Merkezine giderek kimlik doğrulaması yaparak hesaplarını aktif hale getirmeleri gereklidir.

Tüzel Şirketlerin adresleri PTT tarafından, Ticaret Bakanlığından alınan veriler doğrultusunda aktivasyon bekliyor şeklinde oluşturulmuştur.  E-Tebligat adresinin açılıp açılmadığı https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden kontrol edilebilmektedir.  E-Tebligat adresi açılmış ise http://www.etebligat.gov.tr/ adresinde yer alan “Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğu olan Şirketler için E-Tebligat Hesabı Kullanım Kılavuzu” doğrultusunda E-Tebligat Adresleri aktif edilebilmektedir.  MERSİS’ten adres kontrolü yapıldığında E-Tebligat Adresi oluşturulmamış ise Ticaret Bakanlığına  ait mersis@ticaret.gov.tr adresine şirket bilgilerini içeren mail atılması gerekmektedir. Bu durumda Ticaret Bakanlığı  tarafından gerekli bilgilerin PTT’ye iletilmesi sağlanacak ve E-Tebligat Adresi oluşturulacaktır.

UETS teknik alt yapısı gereği alıcı adresleri gönderim esnasında servisler ile otomatik kontrol edilebildiğinden, Ruhsat ve Hak Sahiplerinin almış oldukları UETS adreslerini Genel Müdürlüğümüze bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

 

Ek: UETS Kullanım Kılavuzu