Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine (Devlet Hakkı)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 03/12/2019 tarih ve 2019/1 Seri nolu Tahsilat İç Genelgesi’yle ecrimisil ve haklardan olan alacakların, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür.
Bu kapsamda; madenlerden devlet hakkı alacaklarının, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması koşuluyla 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilmesi mümkün hale gelmiştir.
Bilgilerinize önemle duyurulur.