Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine (e-Sevk Fişi)

Bilindiği üzere E-Maden uygulaması kapsamında sevk fişi düzenleme işlemlerinde kalitenin, hızın, şeffaflığın artırılması ve fiziksel arşiv ile kırtasiye maliyetlerinin azaltılması amacıyla sevk fişi talep ve sevk fişi düzenleme işlemleri 01/01/2019 tarihi itibariyle e-sevk fişi modülü ile elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüzce hizmete sunulmuştur.
E-sevk fişine geçiş aşamasında maden sevkiyatlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla geçmiş tarihli sevkiyatlara e-sevk fişi düzenlenebilmesi için sevk fişi oluşturma tarihine kısıt getirilmemiş ve maden sevkiyatının gerçekleştirileceği zaman dikkate alınarak sevk fişi düzenlenmesi imkanı sağlanmıştır.
Genel Müdürlüğümüzce, sevkiyatın gerçekleştiği anda e-sevk fişi düzenlenmesi uygulaması zorunlu hale getirileceğinden, e-sevk fişi düzenlenmeden yapılan sevkiyatlar için geçmiş tarihe dönük e-sevk fişi kullanımı 10/02/2020 tarihinde sona  erdirilecektir.
Bilgilerinizi rica ederiz.