Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine (Temdit İşlemleri)

Genel Müdürlüğümüzce 31/12/2019 tarihi itibariyle yürürlük süresi sona ermiş ve temdit talebinde bulunulmuş ruhsatlara, 2020 yılı için ruhsat bedeli tahakkuk ettirilmemiş olup ilgili ruhsatların temdit işlemlerinin sonuçlandırılmasına müteakip ruhsat bedelleri tahakkuk ettirilecek ve tahsil edilecektir.
Bilgilerinize önemle duyurulur.