MAPEG’de Kayıtlı Maden Sahalarıyla İlgili Bilgi Döküm İşlemlerinin E-Maden Üzerinden Yapılması Hakkında Duyuru

Maden sahaları ile ilgili olarak aşağıda belirtilen bilgi döküm işlemleri, hali hazırdaki Genel Müdürlüğümüz uygulamasının dışında ayrıca,13/12/2019 tarihinden itibaren talep sahipleri tarafından https://www.turkiye.gov.tr/ adresinde bulunan E-Maden Portalı üzerinden de yapılmaya başlanacaktır.

  1. Koordinatlı alan sorgulaması
  2. Pafta ile alan sorgulaması
  3. Erişim numarası ile alan sorgulaması
  4. İhale edilmek üzere ilan edilen sahalara ait bilgi dökümü
  5. Harita üzerinde nokta seçimi yapılarak oluşturulacak alan sorgulaması
Ancak 23/12/2019 tarihinden itibaren ise, yukarıda belirtilen işlemlere ait bilgi döküm işlemleri sadece https://www.turkiye.gov.tr/ adresinde bulunan E-Maden Portalından talep sahiplerinin kendileri tarafından yapılacak olup, açılan tahakkuk miktarının ödemesinin yapılmasına müteakip, ilgili taleplere ait sonuçlar elektronik ortamda talep sahipleri tarafından kaydedilip sonuçlandırılacaktır. Bu nedenle, bilgi döküm işlemlerinin 23/12/2019 tarihinden itibaren yalnızca https://www.turkiye.gov.tr/ adresinde bulunan E-Maden Portalı üzerinden yapılması gerekmekte olup, konu ile ilgili hali hazırdaki Genel Müdürlüğümüz uygulaması 23/12/2019 tarihi itibariyle tamamen sona ermiş olacaktır.

.