İlk Müracaat ve İhale Yoluyla Hak Sağlanan Sahalarla İlgili Mali Yeterlik İşlemlerinin E-Maden Üzerinden Yapılması Hakkında Duyuru

İlk müracaat ve ihale yoluyla hak sağlanan sahalar için, Kanuni süresi içinde MAPEG’e verilmesi zorunlu olan aşağıda belirtilen mali yeterliğe ait belgelere ait işlemler, hali hazırdaki Genel Müdürlüğümüz uygulamasının dışında ayrıca, 13/12/2019 tarihinden itibaren hak sahibi veya yetkilisi ya da vekili tarafından https://www.turkiye.gov.tr/ adresinde bulunan E-Maden Portalı üzerinden de yapılmaya başlanacaktır.

1. Talep sahibi tüzel kişi olması durumunda, şirket sermayesini gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğünden onaylı ve güncel (onay tarihinden itibaren 6 ay süre ile güncel olarak değerlendirilir.) Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

2. Banka referans mektubu (Banka referans mektupları; düzenlendiği tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde verilmesi halinde geçerlidir. Bu mektuplarda düzenlenme tarihi, kullanılabilir nakdi kredi limiti ve/veya vadeli/vadesiz mevduat miktarı, gerçek/tüzel kişi ismi/unvanı, hesap numarası, T.C. kimlik/vergi kimlik numarasını içerir şekilde düzenlenmiş ve bankanın en az iki yetkilisi tarafından imzalanmış olması ve ekinde imzalayan banka yetkililerinin banka tarafından onaylanmış imza sirküsü fotokopisinin bulunması gerekir.)

3.Sermayeye ilişkin mali yeterlilik hesaplamasında tüzel kişiler için, yeminli mali müşavir veya ilgili vergi dairesi onaylı güncel şirket bilançosunda yer alan yeniden değerlemeye tabi tutulmuş sermaye miktarı dikkate alınarak işlem yapılabildiğinden gerekmesi hallerinde ilgili belge

Not: Kamu kurumları ile hisselerinin % 50’ den fazlası kamuya ait tüzel kişilerin taleplerinde mali yeterlilik aranmamaktadır.

Ancak 23/12/2019 tarihinden itibaren ise, ilk müracaat ve ihale yoluyla hak sağlanan sahalar için yukarıda belirtilen mali yeterliğe ait belgeler sadece https://www.turkiye.gov.tr/ adresinde bulunan E-Maden Portalı üzerinden hak sahibi veya yetkilisi ya da vekili tarafından yüklenecek ve müracaat sıra numarası veya ihale numarası girilip ilgili saha için mali yeterlik kullandırılmasıyla ilgili kayıt girişi yapılacaktır. Girişi yapılan belgeler MAPEG tarafından uygun bulunması durumunda onaylanacak, uygun bulunmayan belgeler ise açıklamasıyla birlikte reddedilecektir.

Bu nedenle, söz konusu sahalar için mali yeterliğe ait işlemler 23/12/2019 tarihinden itibaren yalnızca https://www.turkiye.gov.tr/ adresinde bulunan E-Maden Portalı üzerinden yapılması gerekmekte olup, konu ile ilgili hali hazırdaki Genel Müdürlüğümüz uygulaması 23/12/2019 tarihi itibariyle tamamen sona ermiş olacaktır. Hak sahipleri adına herhangi bir mağduriyet oluşmaması için, Kanuni süresi içinde, yukarıda belirtilen standartlarda, geçerli ve yeterli mali yeterlik miktarlarını gösterir belgelere ait işlemlerin anlatıldığı şekilde E-Maden Portalı üzerinden yapılarak onay ve red sonuçlarının takibinin yapılması gerekmektedir.

.