“Güvenli Madencilik” Hakkında Duyuru

Madencilik; doğası gereği sayısız risk unsurunu içinde barındıran, üretim, nakliyat, tahkimat, havalandırma, drenaj gibi ana faaliyetlerde yüksek risk içeren, aynı zamanda büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dışında gerçekleşen, can ve mal kaybına neden olabilecek tehlikeye sahip doğa olaylarından da etkilenen bir sektördür.

Güvenli Madencilik” ilkesinin Bakanlığımızın temel politikası olması nedeniyle; mevsimsel yağışlar göz önünde bulundurularak şev duraysızlığı (heyelan), sel, su baskını gibi risklere karşı işletme güvenliği kapsamında gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

                                                       

.