Isparta İli İhalesi İptal Edilen Sahalar

3213 sayılı Maden Kanununun 30 uncu maddesinde “Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş alanlar ile II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler dışındaki yeni alanlar ihale yolu ile ruhsatlandırılır. İhale ilanı Resmî Gazetede yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.

Maden Kanunun bu hükmü gereği, 312 adet II. Grup, 388 adet IV. Grup olmak üzere toplam 700 adet maden sahasının ihale edilmek üzere: koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarihlerini içeren listelerin, Genel Müdürlük internet sayfasında en az on beş gün önce ilan edileceği 06.10.2018 tarih ve 30557 sayılı Resmi Gazetede ilan edilmiştir.

İlan edilen bu sahalar içerisinde yer alan ve aşağıda bilgileri verilen 6(Altı) adet sahanın taban ihale bedelinin yeniden belirlenmesi amacı ile ihalesi ileri bir tarihe ertelenmiştir.

 

SIRA İLİ Erişim Grubu Aşaması Alanı
1 Isparta 3168652 II. Grup Arama 100,00
2 Isparta 3366425 II. Grup Arama 82,79
3 Isparta 3366427 II. Grup Arama 93,40
4 Isparta 3366426 II. Grup Arama 94,26
5 Isparta 3366422 II. Grup Arama 71,17
6 Isparta 3366406 II. Grup Arama 72,42


 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü