Maden Atıkları Yönetmeliği Uygulama Esasları

Maden ruhsat sahiplerine ve ilgililerin bilgisine sunulması amacıyla Genel Müdürlüğümüze gönderilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 31/05/2018 tarih ve 79380874-145.09-E.98076 sayılı yazıda, 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Atıkları Yönetmeliği kapsamında hazırlanan uygulama esaslarının revize edildiği belirtilmiştir. Maden Atıkları Yönetmeliği’nin uygulanmasında, söz konusu revize edilmiş uygulama esaslarında yer alan açıklamalar doğrultusunda iş ve işlem tesis edilecektir.
  

Maden Atıkları Yönetmeliği Uygulama Esasları için tıklayınız.

 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü