Ruhsat Sahiplerine Önemli Duyuru

Bilindiği üzere e-Maden uygulaması kapsamında sevk fişi düzenleme işlemlerinde kalitenin, hızın, şeffaflığın artırılması ve fiziksel arşiv ile baskı maliyetlerinin azaltılması amacıyla sevk fişi talep ve sevk fişi düzenleme işlemleri 01/01/2019 tarihi itibariyle e-Sevk fişi modülü ile elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüzce hizmete sunulmuştur. Sektörün yeni uygulamaya uyum sağlayabilmeleri açısından 01/01/2019 ile 31/01/2019 tarihleri arasında kağıt ve elektronik sevk fişlerinin birlikte kullanılacağı geçiş dönemi planlanmıştır.
           
e-Sevk fişine geçiş aşamasında gerek Maden Sektörü gerekse STK’lar tarafından;
- Maden sahalarındaki internet, elektrik, iletişim, erişim vs. altyapısal eksiklikler,
- Kantar otomasyon sistemlerinin e-Sevk fişine entegrasyon talepleri,
- e-Sevk fişi uygulama kullanımına yönelik personellerin eğitim süreci,
nedenleri ifade edilerek, maden sevkiyatlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla 01/02/2019 tarihinde tamamen elektronik ortamda kullanılacağı ilan edilen e-Sevk fişi modülüne geçiş döneminin süresinin uzatılması Genel Müdürlüğümüzden talep edilmiştir.
           
Bu itibarla; sektörün e-Sevk fişi uygulamasını etkin bir şekilde kullanabilmeleri açısından mevcut altyapıların (enerji, internet, kantar, bilgi teknolojileri vb.) iyileştirmesi amacıyla yukarıda ifade edilen geçiş döneminin son tarihi 01/04/2019 (bu tarihten itibaren sadece elektronik sevk fişi hazırlanacaktır) olarak belirlenmiştir.
           
Bilgilerinizi rica ederiz.