İlk Müracaat Başvurusu, İlk Müracaat ve İhale Yoluyla Hak Sağlanan Sahalar için İki Aylık Kanuni Süresi İçinde Verilmesi Zorunlu Olan Belgelerle İlgili İşlemlerin E-Maden Üzerinden Yapılması Hakkında Duyuru

  1. İlk Müracaat Başvurusunun Yapılması, ilk müracaat ve ihale yoluyla hak sağlanan arama ruhsatı talepleri için Maden Kanununun 16. maddesi gereği iki aylık süresi içinde arama ruhsat bedelinin yatırılarak verilmesi zorunlu olan, ön inceleme raporu, maden arama projesi ve Maden Yönetmeliği EK-6’da belirtilen diğer belgelerin asıllarının (aslı MAPEG’e verilmiş olan belgelerin örneği-müracaatçı tüzel kişiye ait güncel şirket ana sözleşmesini, yönetim kurulunu ve şirketin ortaklarının pay oranlarını içeren Ticaret Sicil Gazetesinin Ticaret Sicil Müdürlüğünden güncel onaylı hali) MAPEG’e verilmesi ile ilgili hali hazırdaki Genel Müdürlüğümüz uygulaması 27/12/2019 Cuma günü mesai saati bitimi itibariyle son bulacaktır. 30/12/2019 tarihinden itibaren ise İlk Müracaat Başvurusunun Yapılması ve Maden Yönetmeliği EK-6’da belirtilen belgelerin verilmesi ile ilgili işlemler sadece, hak sahibi veya MAPEG’e bildirilmiş yetkilisi ya da vekili tarafından https://www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan E-Maden Portalı üzerinden yapılacaktır. Girişi yapılan belgeler değerlendirilerek onaylanmayanlar açıklamasıyla birlikte reddedilecektir.
  2. İhale yoluyla hak sağlanan işletme ruhsatı talepleri için, Maden Kanununun 24. maddesi gereği iki aylık süresi içinde işletme ruhsat talep bedeli ile işletme ruhsat bedelinin yatırılarak verilmesi zorunlu olan, işletme projesi ve aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerin asıllarının (aslı MAPEG’e verilmiş olan belgelerin örneği-müracaatçı tüzel kişiye ait güncel şirket ana sözleşmesini, yönetim kurulunu ve şirketin ortaklarının pay oranlarını içeren Ticaret Sicil Gazetesinin Ticaret Sicil Müdürlüğünden güncel onaylı hali) MAPEG’e verilmesi ile ilgili hali hazırdaki Genel Müdürlüğümüz uygulaması 27/12/2019 Cuma günü mesai saati bitimi itibariyle son bulacaktır. 30/12/2019 tarihinden itibaren ise Maden Kanununun 24. maddesi birinci fıkrasında belirtilen belgelerin verilmesi ile ilgili işlemler sadece, talep sahibi veya MAPEG’e bildirilmiş yetkilisi ya da vekili tarafından https://www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan E-Maden Portalı üzerinden yapılacaktır. Girişi yapılan belgeler MAPEG tarafından değerlendirilerek onaylanmayanlar açıklamasıyla birlikte reddedilecektir.

 Bu nedenle, söz konusu talepler için yukarıda bahsedilen işlemler 30/12/2019 tarihinden itibaren yalnızca https://www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan E-Maden Portalı üzerinden alınmaya başlanacak olup, konu ile ilgili hali hazırdaki Genel Müdürlüğümüz uygulaması 27/12/2019 Cuma günü mesai saati bitimi itibariyle tamamen sona ermiş olacaktır.
Hak sahipleri adına herhangi bir mağduriyet oluşmaması için, İlk Müracaat Başvurusunun Yapılması ve yukarıda bahsedilen taleplerle ilgili belgelerin E-Maden Portalı’na girilmesi esnasında talep sahiplerine ait UETS adreslerinin alınmış olması, kanuni süresi içinde işlemlerin anlatıldığı şekilde yapılarak onay ve red sonuçlarının takibinin yapılması gerekmektedir.
NOT-1) Yukarıda belirtilen talepler ile ilgili olarak verilmesi zorunlu olan mali yeterliğe ait belgelerin E-Maden Portalı üzerinden alımına 13/12/2019 tarihinden itibaren başlanılmış olduğundan burada ayrıca bahsedilmemiştir.   
NOT-2)  Yukarıda belirtilen talepler ile ilgili olarak iki aylık kanuni süresi içinde verilmesi zorunlu olan belgelerin E-Maden Portalına girişinin yapılabilmesi için daha önce YTK sözleşmesinin yapılarak MAPEG’e bildirilmiş olması gerekmektedir.                                                                                                         

 

.