ETKB Taşınmazlar Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesine Karar Verilmiş Listeler (10.05.2019)

 

 

 1. ETKB TAŞINMAZLAR KOMİSYONUNCA MAPEG TARAFINDAN İŞLEMLERİNİN DEVAM EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞ TEMDİT TALEPLERİ
 2.  

 3. ETKB TAŞINMAZLAR KOMİSYONUNCA MAPEG TARAFINDAN İŞLEMLERİNİN DEVAM EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞ İHALE ONAYLARI
 4.  

 5. ETKB TAŞINMAZLAR KOMİSYONUNCA MAPEG TARAFINDAN İŞLEMLERİNİN DEVAM EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞ (İHALE YOLU İLE) ARAMA RUHSATI TALEPLERİ
 6.  

 7. ETKB TAŞINMAZLAR KOMİSYONUNCA MAPEG TARAFINDAN İŞLEMLERİNİN DEVAM EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞ (İLK MÜRACAAT YOLU İLE) ARAMA RUHSATI TALEPLERİ
 8.  

 9. ETKB TAŞINMAZLAR KOMİSYONUNCA MAPEG TARAFINDAN İŞLEMLERİNİN DEVAM EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞ İŞLETME RUHSATI TALEPLERİ
 10.  

 11. ETKB TAŞINMAZLAR KOMİSYONUNCA MAPEG TARAFINDAN İŞLEMLERİNİN DEVAM EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞ İŞLETME İZNİ TALEPLERİ
 12.  

 13. ETKB TAŞINMAZLAR KOMİSYONUNCA MAPEG TARAFINDAN İŞLEMLERİNİN DEVAM EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞ DEVİR TALEPLERİ
 14.  

 15. ETKB TAŞINMAZLAR KOMİSYONUNCA MAPEG TARAFINDAN İŞLEMLERİNİN DEVAM EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞ RÖDÖVANS TALEPLERİ
 16.  

 17. ETKB TAŞINMAZLAR KOMİSYONUNCA MAPEG TARAFINDAN İŞLEMLERİNİN DEVAM EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞ HİSSE DEVRİ ONAYI TALEPLERİ
 18.  

 19. (MÜLGA) BAŞBAKANLIK TARAFINDAN 2012/15 GENELGESİ KAPSAMINDA REDDEDİLMİŞ ANCAK CUMHURBAŞKANLIĞI 2018/8 GENELGESİ KAPSAMINDA ETKB TAŞINMAZLAR KOMİSYONUNCA TEKRAR İNCELENEREK MAPEG TARAFINDAN İŞLEMLERİNİN DEVAM EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞ ARAMA RUHSATI TALEPLERİ
 20.  

 21. (MÜLGA) BAŞBAKANLIK TARAFINDAN 2012/15 GENELGESİ KAPSAMINDA REDDEDİLMİŞ ANCAK CUMHURBAŞKANLIĞI 2018/8 GENELGESİ KAPSAMINDA ETKB TAŞINMAZLAR KOMİSYONUNCA TEKRAR İNCELENEREK MAPEG TARAFINDAN İŞLEMLERİNİN DEVAM EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞ DEVİR TALEPLERİ
 22.  

 23. (MÜLGA) BAŞBAKANLIK TARAFINDAN 2012/15 GENELGESİ KAPSAMINDA REDDEDİLMİŞ ANCAK CUMHURBAŞKANLIĞI 2018/8 GENELGESİ KAPSAMINDA ETKB TAŞINMAZLAR KOMİSYONUNCA TEKRAR İNCELENEREK MAPEG TARAFINDAN İŞLEMLERİNİN DEVAM EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞ İŞLETME RUHSATI TALEPLERİ