Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine

 

    Bilindiği üzere 26/03/2020 tarih ve 31080 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 inci maddesi ile 3213 sayılı Maden Kanununa eklenen Ek-19 maddesi ile mücbir sebep hallerinde Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındaki mali yükümlülük ve/veya beyanların ertelenmesi ile mali yükümlüklerin taksitlendirilmesi konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

    Bu kapsamda; Bakanlığımızca 28/12/2020 tarihine kadar ertelenen 2020 yılı ruhsat bedellerinin son ödeme tarihi, devam eden mücbir sebep hali dikkate alınarak 01/03/2021 tarihine kadar ertelenmiş olup, halen ödenmemiş 2020 yılı ruhsat bedellerinin, 01/02/2020 tarihinden ödemenin yapılacağı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında artırılarak”  01/03/2021 tarihine kadar ödenebilmesi için, Genel Müdürlüğümüz bilgi işlem kayıtlarında gerekli tahakkuk ve düzenlemeler yapılmış olup ödemeleri Genel Müdürlüğümüzün T. Vakıflar Bankası nezdindeki “ Kurumsal Tahsilat” hesabından yapılacaktır. 01/03/2021 tarihine kadar 2020 yılı ruhsat bedellerinin ödenmemesi halinde ise ruhsatlar 29/12/2020 tarihi itibariyle iptal edilecektir.

    Bilgi edinilmesi ve gereği rica olunur.