Ruhsat Sahipleri Hakkında Duyuru

Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine;
Bilindiği üzere 27/03/2018 tarih ve 30373 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanunla 3213 sayılı Maden Kanununa aşağıdaki kanun maddesi eklenmiştir.
Ek Madde 15Bu Kanun kapsamında işletme izni veya Bakanlıkça şerh edilmiş rödovans sözleşmesi olmaksızın mücavirdeki sahalara taşmalar hariç olmak üzere,  maden ocağı açılması, maden üretilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahalarında üretim faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olan durumların düzeltilmesi ve/veya işletme güvenliğine yönelik faaliyetlerin dışında üretim faaliyetinde bulunulması fiillerini işleyenlere üç yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası verilir. Bu suçlardan hüküm giyenler, infazın tamamlanmasından itibaren on yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamazlar.” hükmü ilave edilmiştir.
Yukarıda belirtilen kanun maddesiyle ruhsat sahiplerine cezai müeyyide getirilmiş olup uhdenizde bulunan ruhsat sahalarınızda yapılan ve/veya yapılacak madencilik faaliyetleri esnasında herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve söz konusu madde hükmünün ihlal edilmemesi gerekmektedir.

 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü