e-Sevk Fişi Uygulaması Hakkında Bilgilendirme

Bilindiği üzere Maden Kanununun 12. maddesinde “ Üretilen madenin sevk fişi ile sevkiyatı zorunludur”, yine Maden Yönetmeliğinin 48. maddesinin 1 fıkrasında “Ruhsat sahasında açılan ocaktan doğrudan satışlarda, stok alanları, kırma-eleme tesisi veya zenginleştirme tesislerine kadar yapılan birincil sevkiyatlarda Genel Müdürlükten alınan sevk fişlerinin kullanılması zorunludur. Ayrıca doğrudan satışlarda, sevkiyat güzergâhı üzerinde kantar olması halinde sevk fişine kantar fişinin eklenmesi gerekir.” ve 2. fıkrasında “Sevk fişi Genel Müdürlük tarafından bastırılır. Genel Müdürlüğün her yıl belirlediği bedel karşılığında zimmetli olarak ruhsat sahibi veya hammadde üretim izin sahibine verilir. Ancak, ruhsat sahasında rödövansçı veya hammadde üretim izin sahasında faaliyeti gerçekleştiren bulunması halinde ise sevk fişinin müştereken veya münferiden talep edilmesi üzerine verilebilir. Sevk fişi koçanlarının numarası özel bir deftere kayıt edilerek takip edilir.” denilmektedir.


Genel Müdürlüğümüzce yürütülen E-Maden uygulaması kapsamında 01/01/2019 tarihi itibariyle ruhsat sahibi, rödövans hakkı sahibi ve hammadde üretim izin sahibi gerçek veya tüzel kişiler tarafından sevk fişi talep ve sevk fişi düzenleme işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.


E-sevk fişi uygulamasına geçiş sürecinde 01/01/2019 - 31/01/2019 tarihleri arasındaki her bir sevkiyat için hem mevcut cilt sevk fişi hem de e-sevk fişi aynı günde düzenlenecek ve bu işlem Genel Müdürlüğümüzce mahallinde tetkik esnasında kontrol edilecektir.


Bu kapsamda; ruhsat sahibi, rödövans sahibi ve hammadde üretim izni sahiplerinin e-sevk fişi uygulamasına adaptasyonunun sağlanması, maden sevkiyatının aksatılmaması ve Genel Müdürlüğümüz ile Maden Sektörü arasında uyumlu bir işbirliğinin oluşturulması amacıyla 2019 yılı Ocak ayı boyunca e-sevk fişi düzenleme işlemi, ücretsiz olarak kullanıma açılacak olup bu süre zarfında e-devlet üzerinden e-sevk fişi kontör talebinde bulunulması gerekecektir.Aşağıda verilen linke tıklayarak sisteme ulaşabilirsiniz.


ELEKTRONİK MADENCİLİK İŞLEMLERİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ


Bilgilerinizi rica ederiz.

 

e-Sevk Fişi Dokümanları:

  1. e-Sevk Fişi Rehberi
  2. e-Sevk Fişi Soru ve Cevaplar