Teknik Nezaretçi Belgesine Sahip Olanlar Hakkında Duyuru

21/09/2017 tarih ve 30187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Yönetmeliğinin geçici 6. maddesinin birinci fıkrasında; “6592 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce teknik nezaretçi belgesine sahip olanlar daimi nezaretçi olarak atanabilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda, teknik nezaretçi belgesine sahip olanlar herhangi bir şart ve süre aranmaksızın daimi nezaretçi olarak atanabilmektedir. 6592 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce teknik nezaretçi belgesine sahip olan kişilerin*, Genel Müdürlüğümüze bir dilekçe ile başvurmaları halinde daimi nezaretçi sertifikası düzenlenecektir.

Dilekçede yer alacak hususlar:
-Dilekçe ekinde teknik nezaretçi belgesinin aslı ya da teknik nezaretçi belgesine sahip olduğuna dair yazı (Genel Müdürlüğümüz kayıtlarında daha önce teknik nezaretçi olarak ataması bulunan kişilerin bu belgeleri ibraz etmesi zorunlu değildir.)
-Oda sicil numarası
-TC kimlik numarası
-İletişim bilgileri

 

*Maden Yönetmeliği hükümleri gereğince, madencilik ile ilgili denetim veya üretim faaliyetlerinde fiili olarak en az 5 yıl çalışmaları nedeniyle daimi nezaretçi sertifikası düzenlenmiş olan ya da sertifika talebi değerlendirme aşamasında bulunan veya Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen eğitime katılarak daimi nezaretçi sertifikası almaya hak kazanan kişilerin başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.

*Madencilik ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında denetim veya üretim faaliyetlerinde fiili olarak en az 5 (beş) yılı çalışan Maden Mühendisleri için daimi nezaretçi sertifikası talebi için son başvuru tarihi bulunmamaktadır.

 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü