Yeraltı Maden Uzmanı Yarışma Sınavına (Sözlü) Katılmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru (Düzeltme İlanı)

09-12 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak olan Yeraltı Maden Uzmanı Yarışma Sınavına (Sözlü) katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihleri ve saatleri ekli listede belirtilmiştir.
Sözlü sınava çağrılan adayların tespitinde; adaylardan aranan yeraltı maden işletmelerinde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olma şartı, adayların sundukları SGK bildirimleri, daimî nezaretçi veya teknik elaman kayıtları baz alınarak incelenmiştir. Adayların SGK uzun vadeli hizmet dökümleri kayıtlarında yer alan “Belge Kodu/Basamak/Derece-Kademe” hanesi dikkate alınarak başvuru tarihinin son günü itibarıyla 1800 gün ve üzeri prim ödemesi yapılan adayların başvuruları kabul edilmiştir. Sonrasında ilanda da belirtildiği üzere yaşı küçük olandan başlanmak üzere 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılmıştır. Jeoloji, Jeofizik, Hidrojeoloji Mühendislikleri alanında 4 katı kadar aday olmadığı için 4 katından daha az aday sınava çağrılmıştır.
Adayların belirtilen tarih ve saatte “Maden ve Petrol İşler Genel Müdürlüğü, Mevlâna Bulvarı No:76 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA” adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Maden mühendisleri arasından bir adayın itirazı değerlendirilmiş 5 yıl ve üzeri yeraltı maden işletmelerinde iş tecrübesine sahip olma şartını taşıdığından 40 kişilik liste yeniden düzenlemiş ve yaşı en büyük olan 40’ncı sıradaki aday listeden çıkarılmıştır.  
Tüm adaylara ilanen duyurulur.

Ek)Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar