Madencilik Şurası Çalıştayı Düzenlendi

Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı tarafından düzenlenen Madencilik Şurası Çalıştayı 20 Kasım 2019 tarihinde MTA Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

“Türkiye’nin Maden Potansiyeli ve Değerlendirilmesi Komisyon Raporu ve Tartışması”, “Madencilik Eğitimi ve Tanıtımı Komisyon Raporu ve Tartışması ”, “Ulusal Madencilik Politikası ve Yasal Düzenlemeler Komisyon Raporu ve Tartışması”, “Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Boyutuyla Madencilik Komisyon Raporu ve Tartışması” ve “Madenciliğin Finansmanı ve Teşvikler Komisyonu Raporu ve Tartışması” oturumlarından oluşan çalıştayın açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Şeref KALAYCI, şuranın madencilik sektörü için yararlı olacağına inandığını, sektörü; tüm paydaşların katkısı ile hak ettiği seviyelere çıkarmayı amaçladıklarını ifade etti.
“Ulusal Madencilik Politikası ve Yasal Düzenlemeler Komisyon Raporu ve Tartışması” oturumunun başkanlığını yapan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Sayın Cevat GENÇ, sektörün önünü açacak yasal düzenlemeler ile ilgili çalışmaları hızla sürdürdüklerini belirtti.
Sektörün önde gelen paydaşlarının katıldığı Madencilik Şurası Çalıştayı oturumların ardından sonra erdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberin fotoğrafları: