Bilgi Edinme

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüzden bilgi ve belge isteyecek gerçek ve tüzel kişilerin talepleri Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından değerlendirilmektedir.

POSTA YA DA BİZZAT BAŞVURULAR
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü - MAPEG
Adres: Mevlana Bulvarı No:76 Yenimahalle / Ankara / TÜRKİYE
Telefon: 0 (312) 212 80 00
Faks: 0 (312) 222 57 60
Posta ya da bizzat yapılacak bilgi edinme başvurusunda, başvuru sahibinin; adı ve soyadı, imzası, T.C. Kimlik Numarası, oturma yeri veya iş adresi, istenen bilgi/belgenin Kanun ve Yönetmeliğe uygun olarak belirtilmesi zorunludur.
Tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusunda, başvuru sahibi tüzel kişinin; unvanı, adresi, yetkili kişinin imzası, yetkili kişinin T.C. Kimlik Numarası, yetkili kişinin yetki belgesi, istenen bilgi/belgenin Kanun ve Yönetmeliğe uygun olarak belirtilmesi zorunludur.
T.C. Kimlik Numarası, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasından, başvuru sahibi tarafından verilen ad ve soyadın doğru olup olmadığının tespiti amacıyla gerektiğinde sorgulanır. Gerçeğe aykırı ad ve soyadı ile yapılan başvurular işleme konulmaz.
Her türlü başvuruda, bilgi veya belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesi amacıyla, istenen bilgi veya belgenin; konusu, varsa tarihi/sayısı, hangi birimden istendiği, ihtiyaç duyulan diğer hususların belirtilmesi işlemi hızlandıracaktır.

ELEKTRONİK POSTA BAŞVURULARI
e-posta: mapeg@mapeg.gov.tr
e-posta'nıza cevap verilebilmesi için;

  • Ad Soyad
  • Ev veya İş Adresi
  • Telefon
  • TC Kimlik Numarası

gibi kişisel bilgilerin belirtilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde cevap verilmeyecektir.

BİLGİ EDİNME KAPSAMINA GİRMEYEN KONULAR

  • İş başvurusu ve iş takipleri
  • Tavsiye ve mütalaa talepleri
  • Yayımlanmış veya Kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler
  • Ticari sır
  • Kurum içi düzenlemeler