143. Grup İhale Edilecek Sahalar

 

 

 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü