145. Grup İhalelik Sahalar Şartnamesi ve Belgeler

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
(10.11.2018 tarih ve 30591 sayılı Resmi Gazete İlanı)
           

          

Ek-1: 145.Grup Tesis Şartlı İhalelik Sahalar Şartnamesi

Ek-2: Taahhüt Teminatı Örneği

Ek-3: Müracaat Formu

Ek-4: Teklif mektubu

Ek-5: Teminat Mektubu Örneği

 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü