194. Grup İhale İlanı Hakkında Duyuru

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
           

         

          

Konu:İhale İlanı Hakkında Duyuru

 

İhale edilmek üzere ilan edilen 194 üncü grubun ihale ilanında;

Sahalar için başvuruların http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ve 09:00-09:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacağı ilan edilmiştir. 

Bu ilanda yer alan başvuru saatleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Sahalar için başvuruların http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ve 10:00-10:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır.

 

 

 

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü