Page-1
İç Denetim Birim Başkanlığı Behzat Gökçen DEMİR Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Emine SERGEN KAZBEK Hammadde Üretim İzinleri Dairesi Başkanlığı Veli ALTUNDAĞ Genel Müdür Yardımcısı Fatih DUMANLI Personel Dairesi Başkanlığı İsmail AYDIN Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Mehmet Ali ÖNCÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı İbrahim YÜCELER Sektör İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Süleyman AKIN Petrol Stokları Dairesi Başkanlığı Saim GÜL Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mehmet Emin AVŞAR Petrol Arama, Üretim ve Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı... Metalik Madenler Dairesi Başkanlığı Mustafa YILDIZ Endüstriyel Mineraller         Dairesi Başkanlığı Mümin... Agrega Dairesi Başkanlığı Serkan GÖKMEN Enerji Hammaddeleri Dairesi Başkanlığı Serdar HASİPEK Doğal Taş Dairesi Başkanlığı Abdulkerim AYDINDAĞ Maden Arama ve İşletme Dairesi Başkanlığı Ali KOZAN Özel Alanlar ve Harita Dairesi Başkanlığı Muhammet İbrahim KAYA Maden Ruhsat Sicil Dairesi Başkanlığı Ömer OLGUN Mali Yükümlülükler Dairesi Başkanlığı Mehmet Ali ÖZEN Teftiş Kurulu Başkanlığı Vedat YALÇIN Hukuk Müşavirliği Murat DEMİR Genel Müdür Yardımcısı Murat Halit DURCEYLAN Özel Kalem / Özel Büro Birimi Genel Müdür Cevat GENÇ Genel Müdür Yardımcısı Sami SARIYILDIZ İhale ve Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bayram ARI Ruhsat Denetleme Dairesi Başkanlığı Hasan Hüseyin IRGAT Genel Müdür Yardımcısı Vedat YANIK