Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine

 

Bilindiği üzere 2020 yılı ocak başı satış fiyatları 05/04/2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüz WEB sayfasında kamuoyuna duyurulmuştur.

Genel Müdürlüğümüzce II. Grub (a) ve (c) bendi madenlerin, 2020 yılı ocak başı satış fiyatlarında yeni bir düzenleme yapılmış ve  05/04/2021 tarihli duyuru metni içerisinde yeniden yayınlanmış olup;

Bilgilerinize önemle duyurulur.