DAİMİ NEZARETÇİ UZAKTAN EĞİTİM DUYURUSU

11-18 Kasım tarihleri arasındaki Daimi Nezaretçi Eğitim Duyurusu

 

 

  • 1- Daimi Nezaretçi Eğitimi 11.11.2020 - 18.11.2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim portalı (https://mapuzem.mapeg.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir.
  • 2- Uzaktan eğitim ders içerikleri video şeklinde hazırlanmıştır. Her derse ait videoların izlenmesi gerekmektedir. İzlenme kayıtları Genel Müdürlüğümüz tarafından tutulmaktadır. Eğitim videoları 18 Kasım 2020 saat 09:00’a kadar günün her saati erişime açık olacaktır.
  • 3- Sınav online olarak daha sonra duyuracağımız tarihte (https://mapuzem.mapeg.gov.tr) adresi üzerinden yapılacaktır. Söz konusu sınava internet alt yapısının iyi olduğu bir ortamdan ve bilgisayardan girilmesi sınav esnasında sorun yaşanmaması açısından büyük önem arz etmektedir. Sınav dört seçenekli çoktan seçmeli testlerden ve 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 30 dakikadır. Her soru 5 puan değerindedir. Sınavdan 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.
  • 4- İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde Genel Müdürlüğümüze elden veya posta yolu ile yazılı olarak yapılır ve Eğitim Kurulu tarafından değerlendirilir. Sonucu Genel Müdürlük tarafından yedi iş günü içinde kursiyere bildirilir. Postadaki gecikmelerden Genel Müdürlük sorumlu tutulamaz.
  • 5- Eğitimler sonucunda yapılacak ilk sınavda başarılı olamayan katılımcılara sınavın açıklandığı tarihten itibaren otuz gün içinde ikinci bir sınav hakkı tanınacak olup, bu sınavda da başarılı olamayanların sertifika almak için yeniden kayıt yaparak eğitim programına katılması gerekmektedir.
  • 6- Sınava katılamama durumunda, kursiyerin geçerli bir mazeret sunması (sağlık raporu vb.) ve Eğitim Kurulunun bu mazereti uygun görmesi halinde, tekrar sınava girme hakkı verilebilir. Bu madde kapsamında geçerli bir mazereti olmaksızın sınava girmeyenler veya ikinci sınav hakkını kullanmayanların, eğitim programlarına katılmak için yeniden ücret ödeyerek kayıt yaptırması gerekmektedir.
  • 7- Sınavda başarılı olarak uygulamalı eğitimini tamamlayan ve uygun bulunan kursiyerlere e-maden üzerinden daimi nezaretçi sertifikası online olarak düzenlenecektir.
  • 8- Uygulamalı eğitim ile ilgili ayrıntılar daha sonra katılımcılara bildirilecektir.