Daimi Nezaretçi Uygulama Formu Duyurusu

Sayın Daimi Nezaretçi adayı,

Daimi nezaretçi sertifikası ile ilgili olarak, Maden Yönetmeliğinin 126. Maddesinin 2. Fıkrasında “Eğitim, teorik ve uygulamalı olarak verilir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereği, açık işletme yöntemiyle çalışan herhangi bir maden ocağına tarafınızca başvuru yapılması ve “Daimi Nezaretçi Uygulama Formunda” yer alan alanların sahada bir gün için yaptığınız gözlemlerinize dayanılarak sizin tarafınızdan doldurulması gerekmektedir. 

Söz konusu form; htttps://www.turkiye.gov.tr// adresinde bulunan E-Maden (Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi) uygulaması üzerinden “Eğitim> Daimi Nezaretçi Uygulama Eğitim Formu> Yeni Form Doldur”menüsü altında yer alan bilgilerin doldurulması, taahhütnamenin onaylanarak “form oluştur”  düğmesine tıklanmasından sonra oluşmaktadır. “Form oluştur” tıklandıktan sonra oluşan form sahanın gerçek daimi nezaretçisi tarafından onaylandığında Genel Müdürlüğümüze ulaşmaktadır. Uygulama formunun uygun bulunması halinde sertifikanız online olarak düzenlenecek ve E-Maden sayfanızdan görüntülenecektir.  Uygulama formu yalnızca sınavda başarılı olan adaylar tarafından doldurulacaktır.