Daimi Nezaretçi Uzaktan Eğitim Duyurusu

1-      Daimi Nezaretçi Eğitimi 09-14 Mart 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim portalı (https://mapuzem.mapeg.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. 5 Mart 2021 mesai bitimine kadar kayıtlar açık olacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular bir sonraki eğitime dahil edilecektir.

2-      Katılımcılarına SMS yolu ile de ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

3-      Eğitimler uzaktan eğitim şeklinde verilecektir. Ders içerikleri video şeklinde hazırlanmıştır. Her derse ait videoların izlenmesi gerekmektedir. İzlenme kayıtları Genel Müdürlüğümüz tarafından tutulmaktadır. Ders kayıtları sınav saatine kadar günün her saati erişime açık olacaktır.

4-      Sınav online olarak 15 Mart 2021 tarihinde, 12:30 ile 13:00 saatleri arasında  https://mapuzem.mapeg.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Söz konusu sınava internet alt yapısının iyi olduğu bir ortamdan ve bilgisayardan girilmesi sınav esnasında sorun yaşanmaması açısından büyük önem arz etmektedir. (Google Chrome kullanılması önerilir.) Sınav dört seçenekli çoktan seçmeli testlerden ve 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 30 dakikadır. Her soru 5 puan değerindedir. Sınav bittiğinde “Sınavı Bitir” e tıklandığında sınav sonlanmış olacaktır. Sınavlarda yüz puan üzerinden 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

5-       İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde Genel Müdürlüğümüze elden veya posta yolu ile yazılı olarak yapılır ve Eğitim Kurulu tarafından değerlendirilir. Sonucu Genel Müdürlük tarafından yedi iş günü içinde kursiyere bildirilir. Postadaki gecikmelerden Genel Müdürlük sorumlu tutulamaz.

6-        Eğitimler sonucunda yapılacak ilk sınavda başarılı olamayan katılımcılara sınavın açıklandığı tarihten itibaren otuz gün içinde ikinci bir sınav hakkı tanınacak olup, bu sınavda da başarılı olamayanların sertifika almak için yeniden kayıt yaparak eğitim programına katılması gerekmektedir.

7-      Sınava katılamama durumunda, kursiyerin geçerli bir mazeret sunması (sağlık raporu vb.) ve Eğitim Kurulunun bu mazereti uygun görmesi halinde, tekrar sınava girme hakkı verilebilir. Bu madde kapsamında geçerli bir mazereti olmaksızın sınava girmeyenler veya ikinci sınav hakkını kullanmayanların, eğitim programlarına katılmak için yeniden ücret ödeyerek kayıt yaptırması gerekmektedir.

8-      Sınavda 60 puan ve üzerinde alan adaylar tarafından uygulama formunun doldurulması gerekmektedir. Daimi nezaretçi sertifikası ile ilgili olarak, Maden Yönetmeliğinin 126. Maddesinin 2. Fıkrasında “Eğitim, teorik ve uygulamalı olarak verilir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereği, açık işletme yöntemiyle çalışan herhangi bir maden ocağına tarafınızca başvuru yapılması ve “Daimi Nezaretçi Uygulama Formunda” yer alan alanların sahada bir gün için yaptığınız gözlemlerinize dayanılarak sizin tarafınızdan doldurulması gerekmektedir. Söz konusu form; htttps://www.turkiye.gov.tr// adresinde bulunan E-Maden (Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi) uygulaması üzerinden “Eğitim> Daimi Nezaretçi Uygulama Eğitim Formu> Yeni Form Doldur”menüsü altında yer alan bilgilerin doldurulması, taahhütnamenin onaylanarak “form oluştur”  düğmesine tıklanmasından sonra oluşmaktadır. “Form oluştur” tıklandıktan sonra oluşan form sahanın gerçek daimi nezaretçisi tarafından onaylandığında Genel Müdürlüğümüze ulaşmaktadır. Uygulama formunun uygun bulunması halinde sertifikanız online olarak düzenlenecek ve E-Maden sayfanızdan görüntülenecektir.

9-      Sınavda başarılı olarak uygulamalı eğitimini tamamlayan ve uygun bulunan kursiyerlere e-maden üzerinden daimi nezaretçi sertifikası düzenlenecektir. Uygulama formunu doldurmayan adayların sertifikaları, sınavda başarılı olsalar dahi düzenlenmeyecektir.