İlk Müracaat Yoluyla Hak Sağlanan Arama Ruhsat Sahalarının Özel İzin Sahalarıyla Kesişmesi Durumunda Yapılacak İşlemler Hakkında

Madencilik faaliyetleri için gereken izinlerin başvuru süreçlerinde kurumlar tarafından talep edilen mükerrer belgelerin tek noktadan gönderilmesi ve gerekli izinlerin daha kısa sürede alınmasının sağlanması adına; ilk müracaat yoluyla hak kazanılan arama ruhsat sahaları ile çakışan ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 7. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen özel izin alan sahaları (ÇED, GSM, mülkiyet izinleri hariç) için alınması zorunlu izinler ile ilgili süreçler Genel Müdürlüğümüz tarafından da yürütülecektir.

Ruhsat sahiplerinin özel izin alanlarıyla ilgili izin süreçlerinin Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmesini talep etmesi durumunda, müracaat tarihinden itibaren iki aylık süre içinde arama ruhsat bedelini yatırması ve e-Maden üzerinden “İlk/İhale Müracaat>>Özel İzin Sahası İzni Talebi” menüsü kullanılarak talepte bulunulması gerekmektedir. İzin süreçleriyle ilgili başvuru durumunun takibi “İlk/İhale Müracaat>>Müracaat Başvuru İşlemleri” menüsü kullanılarak yapılabilecektedir.

Özel alanlarla ilgili izin alma süreçlerini bireysel yürütmek isteyen müracaat sahipleri, ilgili kurumdan aldıkları izin belgesini “İlk/İhale Müracaat>>Özel İzin Sahası İzni Talebi” menüsünü kullanarak bir yıllık izin alma süresi içinde sisteme yükleyebileceklerdir.

Bilgilerinize Önemle Duyurulur.

EK: Kullanım Kılavuzu